Nemáte nainstalované ovládací prvky Active-X, nebo FLASHPLAYER.

Izolační skla s meziskelní tepelnou fólií - HEAT MIRROR

Co je Heat Mirror?

Heat Mirror je fólie pokryta nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma oddělenými komorami (analogie trojskla) ovšem s hmotností dvojskla. Na rozdíl od ostatních vícekomorových systémů (např. stojsklo) umožňuje tento model umístit speciální nízkoemisivní pokovení mezi vnější a vnitřní tabuli tam, kde je její vliv nejúčinnější. Tato vrstva způsobuje selektivní propustnost a odraz elektromagnetického záření o určitých vlnových délkách: je propustná pro viditelné světlo a zároveň odráží vzdálené infračervené (teplo přenášející) záření a škodlivé ultrafialové (UV) záření.

Nejlepší způsob jak si zapamatovat funkci izolačního skla s fólií Heat Mirror je, že odráží tepelné záření zpět ke zdroji. To znamená ven v létě, když chceme aby nepronikalo do místnosti, a dovnitř v zimě, kdy chceme aby teplo zůstalo uvnitř.

1. Propustnost v oblasti viditelného světla

Propustnost viditelného světla se pohybuje v širokém rozmezí 70 až 30 % a úzce souvisí s propustností blízkého infračerveného záření. Čím nižší prostup slunečního záření tím nižší i prostup viditelného světla.

2. Propustnost v ultrafialové (UV) oblasti

Propustnost UV záření je pro všechny typy fólií prakticky stejná a výrobce garantuje propustnost méně než 1 %. Většinou je však množství UV záření za fólií téměř neměřitelné a blízké nule. Standardní dvojskla (20%) a trojskla (8%) nezajistí ochranu před UV paprsky způsobujícími blednutí barev v interiéru.

3. Propustnost v infračervené (IR) oblasti

Velice důležitou vlastností je propustnost v IR oblasti spektra, neboť ta rozhoduje o tepelně izolačních vlastnostech výrobku. Tuto vlastnost je velice složité charakterizovat jednou hodnotou, protože propustnost je funkcí vlnové délky záření a pro všechny fólie Heat Mirror se vzrůstající vlnovou délkou klesá. Při radiačním sdílení tepla je rozhodujícím faktorem teplota tělesa emitujícího záření. Zatímco pro blízkou IR oblast spektra (sluneční záření) je fólie tepelného zrcadla více propustná (vyšší podíl záření projde), pro vzdálenější IR oblast (záření těles o teplotách blízkých teplotám v budovách) je fólie nepropustná.

4. Povrchové teploty

Měření ve zkušebně CSI Zlín prokázala, že způsob řešení okraje izolačního skla s meziskelní fólií dosahuje minimálně stejných parametrů jako teplé rámečky plastové a kompozitové.

5. Index zvukové neprůzvučnosti

Izolační dvojskla s meziskelní fólií HEAT MIRROR poskytují zvýšení hlukového útlumu o 2dB oproti klasickému dvojsklu.

Heat Mirror

Prodej nábytku | Svatební šaty | Výroba nábytku | Pizza Přerov | Kino Přerov | Španělsko ubytování | Výstaviště Přerov | Zmrzlinový vozík | Prodej postelí | Prodej nábytku | Čalouněný nábytek | Orange-Club | Španělsko ubytování | Chorvatsko ubytování | Zippo Shop | Průmyslové podlahy